XLR MEDIA PAWEŁ MARCINÓW realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozszerzenie zakresu działalności XLR MEDIA PAWEŁ MARCINÓW, celem walki z COVID-19

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Firma realizuje projekt pt. Rozszerzenie zakresu działalności XLR MEDIA PAWEŁ MARCINÓW, celem walki z COVID-19

Cele szczegółowe realizacji projektu:

– udoskonalenie dotychczasowych usług dzięki zakupie dodatkowego wyposażenia

– zmniejszenie kosztów stałych, w szczególności energii elektrycznej, dzięki zakupieniu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Całkowita wartość projektu: 213 491,10

Wydatki kwalifikowalne: 173 570,00

Dofinansowanie: 138 856,00

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.