Obsługa gali „Urtica Dzieciom” Muzeum Narodowe Wrocław – listopad 2020